Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVeidal, Asbjørn
dc.contributor.authorHval, Julie Nåvik
dc.contributor.authorKjølseth, Trygve
dc.date.accessioned2017-06-09T07:29:17Z
dc.date.available2017-06-09T07:29:17Z
dc.date.created2017-06-02T12:48:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-7077-858-4
dc.identifier.issn0805-7028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445503
dc.description.abstractNorsk kjøttbransje er viktig for verdikjeden for mat i Norge og sysselsetter i dag over 12 000 personer. Industrien står ovenfor store utfordringer knyttet til verdiskaping og fremtidig konkurransekraft. Både nasjonale og internasjonale aktører ønsker å komme inn på det norske kjøttmarkedet, og som skaper nye konkurransearenaer og maktforhold i verdikjeden. Det forventes at omstillingsevne gjennom innovasjon vil være en viktig for å bevare en robust norsk kjøttbransje og for fremtidig lønnsomhet for enkeltbedriftene. Formålet med studien er å komme frem til kunnskap og ny innsikt i kjøttbransjens status og forutsetninger for innovasjonsarbeid og derigjennom bidra til å øke innovasjonstakten og verdiskapingen i bransjen. Denne rapporten samler de viktigste funnene som ble gjort gjennom NILFs arbeid med å kartlegge og analysere innovasjon i kjøttbransjen. Resultatene indikerer at innovasjonsgraden i kjøttindustrien er noe høyere enn i næringslivet i Norge sett under ett, men en god del lavere enn de mest innovative bransjene i Norge. De med lav innovasjonsgrad bør kunne øke aktiviteten ved å søke kompetanse og samarbeid med de mest innovative bedriftene i bransjen. Bransjen er ellers i en situasjon med liten intern konkurranse, mens tilgang på kompetent arbeidskraft og markedstilgang ser ut å være barrierer for innovasjon i bransjen. EMV og konsentrasjon av markedsmakt i verdikjeden er ansett å påvirke innovasjon negativt blant kjøttbedriftene, og på lengre sikt bør dette være en utfordring som bransjen møter gjennom innovative løsninger. Suksessfaktorer for økt innovasjon blant kjøttbedriftene er: • Offensiv innovasjonsstrategi og -organisering • Markedsorientering og samarbeid • Opparbeide kompetanse og erfaring med innovasjon • Teknologifokus og kunnskap • Utnytte rammebetingelser og sørge for finansiering av innovasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskningnb_NO
dc.relation.ispartofNILF-Report
dc.relation.ispartofseriesNILF-rapport;2013-2
dc.subjectKjøttnb_NO
dc.subjectMeatnb_NO
dc.subjectInnovasjonnb_NO
dc.subjectInnovationnb_NO
dc.titleInnovasjon i kjøttbransjen. Status, forutsetninger og suksesskriteriernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agricultural sciences: 910nb_NO
dc.source.pagenumber127nb_NO
dc.source.issue02nb_NO
dc.identifier.cristin1473748
dc.relation.projectNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: F065nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel