Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEilertsen, Svein
dc.date.accessioned2017-06-30T11:53:37Z
dc.date.available2017-06-30T11:53:37Z
dc.date.created2013-01-29T17:11:01Z
dc.date.issued2012-10-20
dc.identifier.isbn978-82-17-00995-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447506
dc.description.abstractForeliggende konsekvensutredning knyttet til reindrift ved planlagt ubygging av Reinoks vannkraftverk og Reinoks pumpe i Hamarøy kommune er gjort på oppdrag fra Ambio. Planområdet ligger innenfor beiteområdet til Stajggo-Hamber reinbeitedistrikt. Utredningsområdet benyttes både som viktige vårbeiter (kalvingsland), sommer- og høstbeiter (paringsland) for reinsdyr tilhørende reinbeitedistriktet. Det går viktige trekk- og flyttleier gjennom området som dermed har stor verdi for reindrifta. Dersom det gjennomføres anleggsarbeid hele året fører forstyrrelser av reinen til store negative konsekvenser (---). De negative konsekvensene kan reduseres til små (-) dersom anleggsarbeidet opphører når reinen oppholder i området eller skal passere gjennom området etter flyttleiene (foreslått som avbøtende tiltak). De middels negative konsekvensene (--) for reindrifta i driftsfasen av kraftverket er kun knyttet til forstyrrelser i forbindelse med vedlikehold og tilsyn av kraftverket. Disse kan reduseres til små (-) ved å minimalisere aktivitet i området når reinen oppholder seg i området eller skal passere gjennom området.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;7(142) 2012
dc.subjectReindriftnb_NO
dc.subjectReindeer husbandrynb_NO
dc.subjectKraftverknb_NO
dc.subjectPower Plantsnb_NO
dc.subjectKonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectEnvironmental Impact Assesmentnb_NO
dc.titleReinoks kraftverk og reinoks pumpe. Konsekvensutredning reindriftnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.source.volume7nb_NO
dc.source.issue142nb_NO
dc.identifier.cristin1000684
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel