Show simple item record

dc.contributor.authorVangdal, Eivind
dc.contributor.authorKvamm-Lichtenfeld, Kristin
dc.contributor.authorSørheim, Roald
dc.contributor.authorSvalheim, Øystein
dc.date.accessioned2017-07-19T12:30:35Z
dc.date.available2017-07-19T12:30:35Z
dc.date.created2015-03-12T09:46:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-17-01235-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449026
dc.description.abstractLift Up og Lingalaks i samarbeid med Bioforsk og NIFES gjennomførte forprosjektet Grønlaks. Fiskeslam samlet opp under merder i oppdrettsanlegg ble prøvd innblandet i vekstmedium for planter. Resultatene var positive. Lift Up og Lingalaks har nå gjennomført prosjektet «Full skala system for slamoppsamling – oppdrett». Et delprosjekt gjennomført av Bioforsk, har hatt som formål å finne slammets verdi som gjødsel og/eller biogass, og identifisere mulige partnere og konsepter for videre slambehandling. Analyser av slam og tørket slam (snus) viser at det i dette prosjektet ikke ble funnet innehold av tungmetaller som vil legge restriksjoner på bruken som gjødsel i landbruket (kapittel 2). På grunn av slakting midt i prosjektperioden på den ene lokaliteten og utsetting av ny fisk på den andre lokaliteten med slamoppsamlingsutstyr, har det ikke vært mulig å få en sammenhengende analyseserie gjennom året og stadiene i omløpet fra ung fisk til slakteferdig fisk. Fiskeslam ble etter oppsamling transportert til Bioforsk Ullensvang for å prøves i dyrkingsforsøk med jordbær, plommer og graseng. I forsøket har ulike vekster fått behandling med ubehandlet slam, fortynnet slam, tørket slam og slam blandet i torv. Resultatene viser at råvaren inneholder næringsstoffer (m.a. nitrogen) som er tilgjengeleig for plantene som gjødsel. Fiskeslam inneholder klor, men det er ikke påvist veksthemming eller synlige skader av dette (kapittel 3). I Kapittel 4 er det gjort en vurdering av slam fra marint fiskeoppdrett som råstoff for biogassanlegg. Konklusjonen er at det er godt egnet. Utfordringer kan være vann- og saltinnholdet. Næringsstoffene som finnes i slammet fra oppdrettsanlegg vil i sin helhet finnes igjen i bioresten som er vist å ha tilsvarende gjødseleffekt som husdyrgjødsel når samme mengde nitrogen doseres. Biogassanlegg knyttet til enkelte oppdrettsanlegg vurderes som mindre aktuelt fordi slike anlegg vil ha for store etablerings- og driftskostnader og samtidig gi begrenset energiutbytte. Det anbefales i stedet å vurdere mulighetene for å behandle slammet sammen med andre avfallsfraksjoner, evt i allerede etablerte eller planlagte anlegg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;9(27) 2014
dc.titleFiskeslam frå oppdrettsanlegg. Gjødsel til planter eller råstoff for biogassnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.source.volume9nb_NO
dc.source.issue27nb_NO
dc.identifier.cristin1231433
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record