Show simple item record

dc.contributor.authorTobiassen, Camilla
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorBakke, Beate Banken
dc.contributor.authorAarnes, Siv
dc.contributor.authorHagen, Snorre B.
dc.contributor.authorEiken, Hans Geir
dc.date.accessioned2017-08-22T11:28:45Z
dc.date.available2017-08-22T11:28:45Z
dc.date.created2012-06-27T13:32:29Z
dc.date.issued2012-03-28
dc.identifier.isbn978-82-17-00923-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451447
dc.description.abstractI 2011 ble det for tredje år på rad gjennomført en landsdekkende prøveinnsamling for brunbjørn i det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Denne rapporten omhandler DNA-analysen av 1208 prøver (877 ekskrementprøver, 316 hårprøver og 15 vevsprøver) fra brunbjørn (Ursus arctos) innsamla i Norge i 2011. DNA-profiler ble bestemt ved analyse av 8 ulike STR (short tandem repeats)-markører og en kjønnsmarkør. Alle positive prøver ble sammenlignet med Bioforsk Svanhovd sin genetiske database med individer fra perioden 2005 til 2010. Av de 1208 prøvene var 757 (63 %) prøver positive for brunbjørn, noe som utgjør en nedgang i andelen positive prøver i forhold til 2010 (68 %). Det ble totalt identifisert 151 individer av brunbjørn (51 hunnbjørn og 100 hannbjørn), der 111 (74 %) individer var tidligere påvist med DNA-prøve i Norge. Det påviste antallet bjørn (151) var altså lavere enn i 2010 (166), men kjønnsfordelingen (34 % hunnbjørn) var omtrent den samme (32 %). Det ble som tidligere påvist flest bjørn i fylkene Finnmark, Nord-Trøndelag, Troms og Hedmark. I Troms ble det samlet inn færre prøver enn tidligere, og dette kan forklare hvorfor antallet bjørn i dette fylket ble tilnærmet halvert i forhold til 2010. Det var en høy andel gjenfunn av individer fra tidligere år i de ulike fylkene (> 63 %), med unntak av Sør-Trøndelag der det var relativt få gjenfunn. Basert på antall hunnbjørn (n=51) påvist med DNA, ble antall ynglinger i Norge i 2011 estimert til 5,9. Tilleggsanalyser viste at mitokondrie-DNA fra andre arter kunne påvises i omtrent halvparten av de negative ekskrementprøvene. Dette tyder på det i 2011 også har blitt samlet inn prøver fra andre arter enn bjørn eller at det i noen tilfeller der ekskrementene inneholder kjøtt/bein viser resultatet at andre arter (elg) har vært føde for bjørn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;7(57) 2012
dc.subjectMolekylær økologinb_NO
dc.subjectMolecular ecologynb_NO
dc.subjectBrunbjørnnb_NO
dc.subjectBrown bearnb_NO
dc.subjectDNAnb_NO
dc.subjectMtDNAnb_NO
dc.titlePopulasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012: DNA-analyse av prøver samlet i Norge i 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Molekylærbiologi: 473nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Molecular biology: 473nb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.source.volume7nb_NO
dc.source.issue57nb_NO
dc.identifier.cristin932052
dc.relation.projectBioforsk: 4310022-03nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record