• Klimakur 2030. Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk 

      Mittenzwei, Klaus; Walland, Finn; Milford, Anna Birgitte; Grønlund, Arne (Research report, 2020-01)
      Miljødirektoratet har gitt NIBIO i oppdrag å oppdatere klimatiltaket «Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk». Tiltaket inngår i Regjeringens bestilling av «Klimakur 2030». Notatet er utarbeidet i henhold til ...