Collections

Recent Submissions

 • Ranking of substances for monitoring in foods, drinks and dietary supplements - based on risk and knowledge gaps 

  Steffensen, Inger-Lise; Fæste, Christiane Kruse; Husøy, Trine; Knutsen, Helle Katrine; Mathisen, Gro Haarklou; Ørnsrud, Robin; Agdestein, Angelika; Bodin, Johanna Eva; Elvevoll, Edel O.; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Velle, Gaute; Wasteson, Yngvild; Hemre, Gro Ingunn; Vandvik, Vigdis; Alexander, Jan (VKM Report;, Research report, 2019)
 • NIBIO. Tuned In to Solving the Grand Global Challenges 

  Pedersen, Ragnar (Others, 2019)
  Brochure in English about NIBIO. NIBIO contributes to food security and safety, sustainable resource management, innovation and value creation through research and knowledge production. Multi-disciplinary and integrated ...
 • Knowledge for life 

  Pedersen, Ragnar (Others, 2016)
  NIBIO is to contribute to food security and safety, sustainable resource management, innovation and value creation through research and knowledge production within food, forestry and other biobased industries. NIBIO is ...
 • Livsviktig kunnskap 

  Pedersen, Ragnar (Others, 2016)
 • Trær i Norge: Bjørk [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
  Bjørk elsker lys, men stiller ellers lite krav til voksested. Vi har tre arter bjørk i Norge. Disse krysser seg med hverandre og lager variasjon som av og til gjør det vanskelig å trekke tydelige grenser mellom artene.
 • Trær i Norge: Einer [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2013)
  Brisk, bresk, bruse, brakje, sprakje, ene, eine og ein er lokale navn på den velkjente eineren. Knapt noen annen plante er brukt til så mye; alt fra krydder i mat og brennevin til medisin og trevirke.
 • Trær i Norge: Alm og ask [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
  Har vi ask og alm i naturen vår om 100 år? Begge treslagene er truet på grunn av sykdomsangrep fra sopp, og mange trær visner og dør. Takket være genetisk variasjon er noen trær motstandsdyktige mot sykdommene.
 • Trær i Norge: Hassel og lind [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
  Edelløvtrærne hassel og lind vokser ofte sammen, blant annet i kalklindeskog. Kalklindeskog er en artsrik, men sjelden og truet naturtype i Norge, og den finnes nesten bare i Oslofjordområdet.
 • Trær i Norge: Villeple, hegg og søtkirsebær [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
  Frukttrær som epler, pærer, plommer og kirsebær blir dyrket i sørlige og varme strøk i Norge. Alle disse frukttrærne hører hjemme i rosefamilien. Visste du at det også finnes ville epletrær og kirsebærtrær i norsk natur?
 • Trær i Norge: Osp og selje [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
  Osp og selje tilhører hver sin slekt i vierfamilien, henholdsvis poppel- og vierslekta. Poppelslekta er svært viktig i ny og moderne genforskning på trær.
 • Trær i Norge: Barlind og kristtorn [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
  Barlind og kristtorn er mye brukt i hager og parker, men trærne vokser faktisk vilt i kystnære strøk i Sør-Norge! De regnes som nordlige utløpere av Middelhavets eviggrønne skoger.
 • Trær i Norge: Bøk og spisslønn [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
  De fleste av dagens treslag etablerte seg naturlig i Norge etter siste istid. Menneskelig aktivitet har imidlertid påvirket utbredelsen for noen. Dette gjelder både for bøk og spisslønn - riktignok på litt ulike måter.
 • Trær i Norge: Or [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
  Det fi nnes to viltvoksende orearter i Norge. Svartor er varmekjær, mens gråor er mindre kresen og langt vanligere. Or har inngått en byttehandel med bakterier i røttene: or får ekstra nitrogen fra bakteriene, og bakteriene ...
 • Trær i Norge: Gran og furu [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
  Gran og furu finnes omtrent over hele landet og er de vanligste treslagene i Norge. De er også de viktigste artene økonomisk. Gran er skyggetålende og fuktighetskrevende, mens furu er lyskrevende og tørketålende.
 • Trær i Norge: Eik [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
  Eika er kongen blant trærne. Det blir sagt at den bruker 500 år på å vokse og 500 år på å dø. Mollestadeika er trolig rundt 1000 år gammel og er ett av Norges eldste trær. Det fi nnes to viltvoksende arter eik i Norge. ...
 • Trær i Norge: Rogn og asal [Plakat] 

  Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
  Rogn vokser over hele landet både i lavlandet og opp i fjellskogen. Det finnes i tillegg tolv andre viltvoksende arter i rogn- og asalslekta i Norge. Flere av disse finnes ikke noe annet sted i verden.
 • Årsrapport 2018 

  Pedersen, Ragnar (Report, 2019-03)

View more