Recent Submissions

 • Geodata på nett - Høyhastighetsnett for utveksling av geodata. Fase I. 

  Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;14/2000, Research report, 2001-02-06)
  Sluttrapport fra samarbeidsprosjektet Geodata på nett. Gjennomført av Statens kartverk og NIJOS med tilskudd fra Norges Forskningsråd.
 • Beitevurdering for jordskiftesak 20/1995 Lusæter 

  Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;19-01, Research report, 2001-09-18)
  På oppdrag frå Valdres jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utført ei vurdering av beiteressursar i Lusætermorkje. Området er omlag 15 000 dekar og ligg i Heidal i Sel kommune. Denne ...
 • Krattknusing i utmark - Veileder for Dovre kommune 

  Bryn, Anders; Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;22/01, Research report, 2001-11-30)
  Interessen for beitekultivering i utmarka er økende i Dovre Kommune. I kommunens beitebruksplan er krattknusing foreslått som beiteforbedrende tiltak, og det er mange planer for krattknusing i kommunen og regionen for ...
 • Markslagsstaistikk - Retningslinjer for produksjon av faktaark for kommunene 

  Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;20/2001, Research report, 2001-10-30)
  Retningslinjer for produksjon av faktaark med markslagsstatistikk for kommunene. Benytter SPSS knyttet opp mot SDE databasen.
 • Vegetasjon og beite ved Minnestølen 

  Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;23/2001, Research report, 2001-11-30)
  NIJOS utførte sommaren 2001, vegetasjonskartlegging av eit område på 2700 dekar ved Minnestølen i Hol kommune. Kartlegginga er utført på oppdrag frå Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og skal brukast inn i ...
 • Beitevurdering for jordskiftesak 3/1998 Skåbu hyttegrend 

  Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;21-01, Research report, 2001-10-22)
  På oppdrag frå Nord-Gudbrandsdal jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utført ei vurdering av beiteressursar for jordskiftesak 3/1998 Skåbu hyttegrend. Arealet som er vurdert er 5 100 dekar ...
 • Beitevurdering for jordskiftesak 6/1985 Reinsnos 

  Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;11/02, Research report, 2002-11-22)
  På oppdrag frå Indre Hordaland jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging utført ei vurdering av beiteressursar for jordskiftesak 6/1985 Reinsnos i Odda kommune. Arealet som er vurdert er 3 205 dekar ...
 • Veileder for administrativt ajourhold av Digitalt markslagskart (DMK) 

  Bekkhus, Rolf; Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Kristiansen, Tom Joar (NIJOS dokument;1/03, Research report, 2003-08-04)
  Veilederen gir en teoretisk og praktisk innføring i vedlikehold av DMK for involverte parter i kommunene. Administrativt ajourhold omfatter ajourhold av datasett basert på rapportering frå forvaltningsrutiner og daglige ...
 • Beitevurdering for jordskiftesak 6/1999 - gnr. 2 Brekke m.fl. 

  Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;25/2003, Research report, 2003-10-10)
  På oppdrag frå Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging utført ei vurdering av beiteressursar for jordskiftesak 6/1999 gnr. 2 Brekke m.fl. Det vurderte området er 5227 dekar i ...
 • Klassifikasjonssystem for jordsmonn i Norge - Feltguide basert på WRB 

  Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (NIJOS dokument;6/03, Research report, 2003-03)
 • Vegetasjon og beite i beiteområdet til til Kjølaberget/Hollarberget beitelag - Rapport fra vegetasjonskartlegging 

  Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;30/2003, Research report, 2003-11-10)
  På oppdrag fra Åsnes kommune, næringsavdelinga, har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utført ei vurdering av beiteressurser i beiteområdet til Kjølaberget/Hollarberget beitelag. Denne rapporten gir en ...
 • Beitevurdering for jordskiftesak 11/1989 Sandvik gnr. 84 

  Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;23/2003, Research report, 2003-09-22)
  På oppdrag frå Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging utført ei vurdering av beiteressursar for jordskiftesak 11/1989 Sandvik gnr. 84 i Flora kommune. Arealet som er vurdert ...
 • Vegetasjon og beite på Bringnes i Porsanger Kommune 

  Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;28/03, Research report, 2003-10-20)
  På oppdrag fra Porsanger kommune har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utført ei vurdering av beiteressurser for sau på Bringnes. Dette er ei halvøy mellom Olderfjorden og Smørfjorden på vestsida av ...
 • Nasjonalt arealdekke - Delprosjekt III 

  Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;27/03, Research report, 2003-10)
  Dokumentet utgjør rapporten fra delprosjekt III i prosjektet Nasjonalt arealdekke. Delprosjektet skal med bakgrunn i rapportene fra delprosjekt I (klassifikasjonssystem) og delprosjekt II (metoder) beskrive hvordan etablering, ...
 • Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5 

  Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Flemsæter, Frode; Moum, Svein Ola; Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;09/2005, Research report, 2005-02-14)
  Dokumentet gjev ei tilråding for innhald i eit nytt arealressurskart, AR5, som skal erstatta digitalt markslagskart.
 • Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester 

  Ljosland, Mette Margrethe; Bjørkelo, Knut; Skøien, Svein (NIJOS dokument;21/2005, Research report, 2005-03-17)
  Overgang til internettbasert distribusjon av kartinformasjon medfører nye utfordringer for informasjonsleverandørene. Geoportaler utnytter de tekniske mulighetene for å sammenstille karttema fra ulike kilder, men lykkes i ...
 • Instruks for kulturminneregistrering i AR18×18 

  Stensgaard, Kari; Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;56/2005, Research report, 2005)
  Dette er første utkast til instruks for kulturminneregistrering ved utmarkskartlegging. Denne er prøvd ut i feltsesongen i 2005. Formålet er å utarbeide forventningsrett statistikk for kulturminner i utmark. Nøkkelord:Ku ...
 • Kartsamarbeidsprosjektet - Felles bruk av miljødirektoratenes og landbruksforvaltningens kartdata 

  Sandok, nina; Boaz, Joel; Hoel, Ragnhild; Angell-petersen, Ingerid; Vaaje-Kolstad, Tove; Reid, Svein Johan (NIJOS dokument;27/2006, Research report, 2006-04-06)
  Prosjektet har hatt som målsetning å gi en felles beskrivelse av et utvalg av partenes datasett for å vise hvordan disse kan gjøres tilgjengelig på Gårdskart på Internett (GPI). I prosjektet er det laget en testversjon av ...
 • Aurskog-Høland kommune. Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater 

  Gjertsen, Arnt Kristian (NIJOS dokument;15/2005, Research report, 2005-04-25)
  Dokumentet inneholder arealressurskart og statistikk over skogarealet i Aurskog-Høland kommune. Inventeringsmetoden er basert på Landsskogtakseringens prøveflater, Digitalt markslagskart (DMK) og satellittbilde. DMK brukes ...
 • Overvåking av treslag med spredt forekomst. Rapport fra feltsesongen 2005 

  Eriksen, Rune (NIJOS dokument;10/2006, Research report, 2006-02-03)
  NIJOS har etablert et prosjekt som har til formål å gjennomføre treslagsinventeringer på Landskogtakseringens permanente prøveflater. For å fange opp de sjeldne treslagene er arealet av prøveflata utvidet til 2 daa. ...

View more