Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAune, Sigrun
dc.contributor.authorCarlsen, Thomas
dc.contributor.authorBär, Annette
dc.date.accessioned2017-10-16T18:00:53Z
dc.date.available2017-10-16T18:00:53Z
dc.date.created2017-09-29T20:15:06Z
dc.date.issued2011-12-16
dc.identifier.isbn978-82-17-00844-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460393
dc.description.abstractSør-Åkerøya og omliggende øyer ligger sørvest i Alstahaug kommune. Åkerøysundet skiller øya fra Hestøya i vest/nordvest. Sør-Åkerøya ligger innenfor Utvalgt kulturlandskap i jordbruket – Hestøy/Blomsøy/Skålvær. Skjøtselsplanen omfatter Sør-Åkerøya, Buøya og Segeløya, samt noen mindre øyer. Den baserer seg på vegetasjonskartlegginger i 2010 (slåttemarker) og 2011 (øvrig areal), tidligere og nåværende arealbruk, hevd, samt innspill fra grunneierne. Vegetasjonen består av lauvskog med varierende tetthet og innslag av gras/urter, engvegetasjon, kystlynghei, myr og strandeng. Verdiene i området er knyttet til artsrik slåttemarksvegetasjon i god hevd, røsslyngrik og delvis artsrik kystlynghei i god hevd, samt en stor forekomst hjertegras. En dam med kransalger, samt rikmyr finnes også. Skjøtselstiltak som anbefales er fortsatt beiting med gammelnorsk sau, sein slått og ingen gjødsling på slåttemarkene, samt sviing av lyngheia for å bedre beiteverdien og hindre gjengroing. Restaureringstiltak som anbefales er rydding/tynning av lauvskogen for å åpne landskapet, bevare kulturbetinget vegetasjon og øke beiteverdien. Hogging av bartrær foreslås for å hindre spredning i lyngheia.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;6(123) 2011
dc.subjectSkjøtselnb_NO
dc.subjectCarenb_NO
dc.subjectKulturlandskapnb_NO
dc.subjectCultural landscapesnb_NO
dc.subjectRestaureringnb_NO
dc.subjectRestorationnb_NO
dc.subjectGjengroingnb_NO
dc.subjectNatural regrowthnb_NO
dc.titleSkjøtselsplan for Sør-Åkerøya og omkringliggende øyer. Alstahaug kommune, Nordland.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.source.volume6nb_NO
dc.source.issue123nb_NO
dc.identifier.cristin1500686
dc.relation.projectBioforsk: 420185nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel