Show simple item record

dc.contributor.authorSørheim, Kristin
dc.date.accessioned2017-10-16T19:30:23Z
dc.date.available2017-10-16T19:30:23Z
dc.date.created2017-09-30T15:12:26Z
dc.date.issued2011-08-08
dc.identifier.isbn978-82-17-00759-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460413
dc.description.abstractDet er stor førekomst av flått og høg infeksjonsrate av Anaplasma phagocytophilum (sjodoggbakterien) i alle dei undersøkte områda. Våre undersøkingar viser størst forekomst av flått og høgast antal smitta flått i siste del av sommarbeitesesongen. Om lag 30 % av flåtten er infisert i august-september, medan 10.15 % er infisert i mai og juli. Det synest ikkje å vere særleg skilnad verken når gjeld mengde flått eller mengde infisert flått på beiteområde for sau og område der det ikkje beitar sau, men kanskje er det funne litt meir flått og litt høgare infeksjonsrate områda der det ikkje beitar sau. Det er prøvd ut ein metode for kartlegging av flått (Lxodes ricinus) og flåttboren smitte, og konklusjonen er at metoden truleg kan utviklast til eit verkty for risikovurdering av beiteområde. Det er prøvd ut ulike tiltak for å forebyggje tap pga flåttboren sjukdom, og det kan gjevast nokre tilrådingar på besetningsnivå som kan sjå ut til å ha både direkte og indirekte tapsreduserande effekt. Slike tiltak er desinfeksjon av navlestrengen ved fødsel, tidleg slepp av lamma, regelmessig overvaking av lamma første fire veker og nøye vurdering av bruken av flåttmiddel. Vaksinasjon av søyer og eventuelt lam bør undersøkast nærmare. Når det gjeld å finne årsaken til sjukdommen alveld, er dei fremste hypotesane at enkelte blågrønnbakteriar kan vere utløysande faktor, og at førekomsten av desse kan auke sterkt i t.d. myrdammar og på beiteplanter under spesielle forhold. Bruk av radiobjeller har letta tilsynsarbeidet og gjeve verdifull informasjon om beitevaner, men har ikkje vore til hjelp for å finne sjuke og daude dyr.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;6(27) 2011
dc.subjectFlåttnb_NO
dc.subjectTicknb_NO
dc.subjectBeitenb_NO
dc.subjectPasturenb_NO
dc.subjectSaueholdnb_NO
dc.subjectSheep farmingnb_NO
dc.titleBeiteprosjektet i Møre og Romsdal 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Andre landbruksfag: 919nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Other agricultural sciences: 919nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO
dc.source.volume6nb_NO
dc.source.issue27nb_NO
dc.identifier.cristin1500864
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record