• Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Hjukse, Oddmund (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;2010, Research report, 2010-04)
   «Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken» er en årlig utredning og publikasjon fra Budsjettnemnda for jordbruket. Resultatkontrollen ble første gang lagt fram som utredning til jordbruksforhandlingene ...
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Hjukse, Oddmund (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;2011, Research report, 2011-04)
   «Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken» er en årlig utredning og publikasjon fra Budsjettnemnda for jordbruket. Resultatkontrollen ble første gang lagt fram som utredning til jordbruksforhandlingene ...
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Hjukse, oddmund (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;2012, Research report, 2012-04)
   «Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken» er en årlig utredning og publikasjon fra Budsjettnemnda for jordbruket. Resultatkontrollen ble første gang lagt fram som utredning til jordbruksforhandlingene ...
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Hjukse, Oddmund (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;2013, Research report, 2013-04)
   «Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken» er en årlig utredning og publikasjon fra Budsjettnemnda for jordbruket. Resultatkontrollen ble første gang lagt fram som utredning til jordbruksforhandlingene ...
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Ukjent forfatter (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;2014, Research report, 2014-04)
   «Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken» er en årlig utredning og publikasjon fra Budsjettnemnda for jordbruket. Resultatkontrollen ble første gang lagt fram som utredning til jordbruksforhandlingene ...
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Ukjent forfatter (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;2015, Research report, 2015-04)
   Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken» er en årlig utredning og publikasjon fra Budsjettnemnda for jordbruket. Resultatkontrollen belyser utviklingen i jordbruket i relasjon til de mål og retningslinjer ...
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Hjukse, Oddmund (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;2016, Report, 2016)
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Hjukse, Oddmund (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;2017, Report, 2017-08)
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Hjukse, Oddmund (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;2018, Report, 2018)
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken avgitt juni 2019 

   Paulsen Rye, Siv Karin (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;, Report, 2019)