Show simple item record

dc.contributor.authorØgaard, Anne Falk
dc.coverage.spatialNorge, Østfold, Råde, Heiabekkennb_NO
dc.date.accessioned2017-10-23T18:40:06Z
dc.date.available2017-10-23T18:40:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461504
dc.description.abstractI gjennomsnitt ble det gjødslet med 16,4 kg nitrogen og 2,6 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2014. En større andel fosforkrevende vekster i 2014 ga en økning i fosforgjødslingen sammenlignet med de tre foregående årene. I bekken er det høye konsentrasjoner av næringsstoffer. Konsentrasjonen av totalfosfor var i gjennomsnitt 357 μg/L med 52 % løst fosfor. Gjennomsnittlig konsentrasjon av totalnitrogen var 10 mg/L. De høyeste konsentrasjonene ble funnet ved lav vannføring. Det tyder på at punktkilder bidrar med næringsstoffer til Heiabekken. I 2014 ble det til sammen brukt 38 ulike aktive stoffer av plantevernmidler i nedbørfeltet. Det ble påvist 14 ulike plantevernmidler i bekkevannet og det var funn i alle de 10 analyserte vannprøvene. Flere midler ble påvist gjennom store deler av sesongen. To midler som brukes i potetdyrking, ugrasmidlet metribuzin og beisemidlet imidakloprid (skadedyrmiddel), ble påvist i konsentrasjoner som kan ha negative effekter i vannmiljø. En del av funnene har trolig sammen-heng med vanning i potet i tørt vær gjennom mai–juli.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.titleFeltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber4nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record