Show simple item record

dc.contributor.authorDeelstra, Johannes
dc.coverage.spatialNorge, Nord-Trøndelag, Levanger, Hotranelvanb_NO
dc.date.accessioned2017-10-23T20:24:20Z
dc.date.available2017-10-23T20:24:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461512
dc.description.abstractHotranfeltet ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Det totale arealet er på 20 000 daa mens jordbruksareal utgjør 11 500 daa. Dyrket areal er dominert av korndyrking (53 %) med bygg som viktigste kornvekst. Stubbareal gjennom vinteren utgjorde 30 % mens arealet høstpløyd var på ca. 31 %. Andelen eng har økt jevnt fra 26 % i 2002 til 45 % i 2014. Gjennomsnittlig årstemperatur (7 °C) var betydelig høyere enn normalen (5 °C). Årsnedbøren målt ved Kvithamar (786 mm) og målestasjonen (701 mm) var mindre enn normalnedbør (900 mm). Den totale avrenningen (634 mm) var omtrent som gjennomsnittet for overvåkingsperioden (643 mm). Vannføringsveide middelkonsentrasjoner av suspendert stoff (SS) og fosfor (TP) var betydelig lavere mens konsentrasjoner av nitrogen (TN) var noe høyere enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Det ble påvist plantevernmidler i 3 av 9 analyserte prøver, og til sammen ble det gjort 5 funn av 3 ulike ugrasmidler. Alle funn var i konsentrasjoner som ikke antas å ha noen negative effekter i vannmiljø.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.titleFeltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber4nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record