Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Heidi
dc.contributor.authorHaukås, Torbjørn
dc.coverage.spatialNorge, Aust-Agder, Vest-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2017-11-02T21:18:04Z
dc.date.available2017-11-02T21:18:04Z
dc.date.created2017-11-02T20:52:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7077-812-6
dc.identifier.issn0805-9691
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463861
dc.description.abstractI 2008 berekna NILF verdiskaping frå jordbruk og tilleggsnæringar i Agder-fylka på bakgrunn av data frå 2006. Hovudmålet for dette prosjektet, som er gjennomført i 2011, har vore å oppdatere desse berekningane. Dei oppdaterte berekningane er basert på data frå 2009, som er det siste året ein har økonomiske data frå. Det er i alt registrert 13 000 landbrukseigedomar i Agder. Talet på landbrukseigedomar endrar seg lite frå år til år, medan talet aktive bønder går ned. I 2006 var det 1 910 som søkte om produksjonstilskot i dei to fylka. Tre år seinare, i 2009, var talet søkjarar redusert med 19 i Aust-Agder og 22 i Vest-Agder. Totalt var det 1 869 som søkte tilskot i dei to fylka i 2009, 701 i Aust-Agder og 1 168 i Vest-Agder. Frå 2006 til 2009 er jordbruksarealet gått ned med 0,4 prosent i Aust-Agder og 0,8 prosent i Vest-Agder. Totalt jordbruksareal i drift var 303 641 dekar i Agderfylka i 2009. Gjennomsnittleg jordbruksareal per eining har auka frå 155,8 dekar til 159,4 dekar i Aust-Agder og frå 162,5 dekar til 164,3 dekar i Vest-Agder.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskningnb_NO
dc.relation.ispartofNotat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.)
dc.relation.ispartofseriesNILF Notat;2011-18
dc.subjectSysselsettingnb_NO
dc.subjectEmploymentnb_NO
dc.subjectVerdiskapingnb_NO
dc.subjectValue createionnb_NO
dc.titleVerdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agricultural sciences: 910nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO
dc.source.issue18nb_NO
dc.identifier.cristin1510555
dc.relation.projectNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: A917nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record