Show simple item record

dc.contributor.authorSvalheim, Ellen
dc.contributor.authorPedersen, Oddvar
dc.coverage.spatialNorge, Vest-Agder, Farsund, Slevdalsvannnb_NO
dc.date.accessioned2017-11-06T15:23:26Z
dc.date.available2017-11-06T15:23:26Z
dc.date.created2012-05-31T01:09:58Z
dc.date.issued2009-02-19
dc.identifier.isbn978-82-17-00594-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464362
dc.description.abstractSlevdalsvann ble fredet som naturreservat i 2005. Reservatet utgjør et viktig våtmarksområde med sump, strandenger, rikmyrområder. Området er artsrikt og har et særpreget fugleliv. Det er et viktig rasteområde under trekk for mange truete og sjeldne fuglearter. Videre inneholder reservatet flere rødlistede planter knyttet til rikmyrene. Både amfibier og annet dyreliv er naturlig knyttet til området. Slevdalsvann som er nær 500 dekar er en av Norges best bevarte kystnære sumper av noe størrelse. Det har de siste århundrene vært gjennomført store drenerings- og oppdyrkingsprosjekter rundt vannet. Noe som har medført en dramatisk minking av vannflateareal og en akselererende gjengroing. Denne skjøtselsplanen kommer med konkrete forslag til restaurerings- og skjøtselstiltak ut fra dagens tilstand. Det er et mål at eksisterende natur- og artsverdier skal sikres de beste leve- og utviklingsmuligheter i framtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;4(182) 2009
dc.subjectSkjøtselnb_NO
dc.subjectCarenb_NO
dc.subjectKulturlandskapnb_NO
dc.subjectCultural landscapesnb_NO
dc.subjectBiomangfoldnb_NO
dc.subjectBiodiversitynb_NO
dc.titleSkjøtselsplan for Slevdalsvann naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder. Skjøtsel av kulturavhengig biomangfoldnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.issue182nb_NO
dc.identifier.cristin927092
dc.relation.projectBioforsk: 1310215nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record