Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2017-11-08T14:57:42Z
dc.date.available2017-11-08T14:57:42Z
dc.date.issued2001-04-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465040
dc.description.abstractI sluttprotokollen av 02.02.01 fra de ekstraordinære jordbruksforhandlingene 2001 om kompensasjon for tiltak mot kugalskap, er følgende angitt i kapittel 5 ”Oppfølging av jordbruksoppgjøret i 2001.” ”Partene peker på at de samlede kostnadsmessige virkninger av kugalskapstiltakene, inkludert SRMutgiftene, vil inngå i Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) sine beregninger for 2001. Partene er enige om at BFJ bør spesifisere kostnadene knyttet til kugalskapstiltakene gjennom en egen utredning. Partene ber BFJ synliggjøre de eventuelle avvik mellom partenes forutsetninger ved fastsetting av kostnadsøkningsbeløpet, og den sannsynlige situasjon på de tidspunkt BFJ materiale avgis.” På oppdrag fra Landbruksdepartementet avla NILF 12. januar 2001 rapporten ”kostnader ved tiltak relatert til kugalskap (BSE).” Beregningene i denne rapporten (heretter referert til som ”rapporten”) danner utgangspunktet for beregningene også i denne utredningen. Den økonomiske virkningen av tiltakene er delt inn i tre hovedgrupper: A, Forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr (KBM-forbud) B, Testprogram (Testprogram) C, Spesifisert risikomateriale (SRM) Det er i utgangspunktet brukt samme beregningsopplegg som i rapporten. Der forutsetninger eller kostnader avviker fra det som står i rapporten, blir det gjort oppmerksom på dette. Både i rapporten og i utredningen blir det beregnet kostnader knyttet til avfall fra skjæring, mens jordbruksavtalen bare forholder seg til kjøtt fram til slakting. I tråd med dette er kostnader pr. kg kjøtt fordelt på dyreslag (kap. 8) og også på kostnader før og etter målprispunktet (dvs. hele slakt). […]nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBudsjettnemnda for jordbruketnb_NO
dc.relation.ispartofseriesGrunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene;UT-2001-4
dc.titleUtredning nr. 4. Totale kostnader ved kugalskapstiltaknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber12nb_NO
dc.source.issue4nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel