Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTurtumøygard, Stein
dc.contributor.authorØygarden, Lillian
dc.date.accessioned2017-12-19T13:56:33Z
dc.date.available2017-12-19T13:56:33Z
dc.date.created2017-12-12T11:57:12Z
dc.date.issued2008-06-11
dc.identifier.isbn978-82-17-00393-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473007
dc.description.abstractPå oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2007. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer Skog og landskap (tidligere NIJOS)’ erosjonsrisikokart med registerdata fra tilskuddsordningene for endret jordarbeiding. Erosjon er beregnet både for dagens drift og for ulike tiltaksalternativer der mer areal legges i stubb. Resultatene er summert opp pr kommune. Totalt for hele Vestfold er det bare mindre endringer i beregnet flateerosjon fra 2006 til 2007, men sammenligningen er noe usikker pga ulikt beregningsgrunnlag. Rapporten gir også en beskrivelse av ulike indikatorer for å måle endringer i erosjonsrisiko som følge av omlegging i driftspraksis. Disse indikatorene vil kunne være aktuelle ved Fylkesmannens oppfølging av de regionale miljøprogrammene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;3(87) 2008
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectMonitoringnb_NO
dc.subjectGeografiske informasjonssystemernb_NO
dc.subjectGeographical information systemsnb_NO
dc.subjectAvrenningnb_NO
dc.subjectRunoffnb_NO
dc.titleGIS avrenning for Vestfold 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agricultural sciences: 910nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.issue87nb_NO
dc.identifier.cristin1526205
dc.relation.projectBioforsk: 2110307nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel