Show simple item record

dc.contributor.authorHaukås, Torbjørn
dc.contributor.authorOlsen, Anastasia
dc.contributor.authorKnutsen, Heidi
dc.coverage.spatialNorge, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2018-01-23T11:15:45Z
dc.date.available2018-01-23T11:15:45Z
dc.date.created2018-01-23T09:47:28Z
dc.date.issued2009-02
dc.identifier.isbn978-82-7077-739-6
dc.identifier.issn0805-9691
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479008
dc.description.abstract«Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» er ei årleg rekneskapsgransking der det inngår ca. 900 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass til i den landsdekkande publikasjonen. Det er stor etterspurnad etter lokale økonomiske data for Vestlandet. I tillegg er det eit mål for NILF å gjere data frå driftsgranskingane lettare tilgjengelege. Notatet er basert på driftsgranskingsdata frå dei tre vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det deltek 168 bruk frå Vestlandet i granskinga, knapt 60 bruk frå kvart fylke. Dei økonomiske dataa i 10-årstrendane i kapittel fire er deflaterte etter konsumprisindeksen, medan 5-årsoversiktene i tabellsamlinga inneheld beløp i nominelle kroner frå kvart av åra. Kontinuiteten blant deltakarane i statistikken er god, derfor vil trendane over 5 10 år gje ei god oversikt over den økonomiske utviklinga i jordbruket i landsdelen. I tillegg til driftsøkonomien er totaløkonomien på bruka godt dokumentert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskningnb_NO
dc.relation.ispartofNotat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.)
dc.relation.ispartofseriesNILF Notat;2009-4
dc.titleØkonomien i jordbruket på Vestlandet. Trendar og økonomisk utvikling siste tiåret, 1998-2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Økonomi: 210nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO
dc.source.issue4nb_NO
dc.identifier.cristin1549647
dc.relation.projectNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: D223nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record