Show simple item record

dc.contributor.authorTurtumøygard, Stein
dc.contributor.authorYri, Anders
dc.coverage.spatialNorge, Rogaland, Kleppnb_NO
dc.date.accessioned2018-02-06T15:12:33Z
dc.date.available2018-02-06T15:12:33Z
dc.date.created2018-01-25T13:18:52Z
dc.date.issued2007-11-26
dc.identifier.isbn978-82-17-00295-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2483035
dc.description.abstractMangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Klepp kommune. De fleste resipientene i kommunen er omfattet av samarbeidsprosjektet Aksjon Jærvassdrag. Flere av disse vassdragene er sterkt eutrofiert som følge av næringsstofftilførsel, særlig fosfor. Avløp fra spredt bebyggelse antas å representere en vesentlig del av denne tilførselen. Utslipp fra separate avløpsanlegg er dessuten en kilde til bakteriologisk utilfredsstillende kvalitet ved rekreasjon og bading. Kommunen har derfor besluttet å foreta en beregning av forurensingstilførslene fra separate avløpsanlegg som grunnlag for å utrede alternative tiltak for å redusere forurensingen. Kommunen har i løpet av sommeren 2007 gjennomført en kartlegging med besøk hos aktuelle husstander. I tråd med prioriteringene i Aksjon Jærvassdrag har hovedfokus vært på Figgjo-vassdraget. I dette arbeidet har man benyttet avløpsmodellen WebGIS avløp fra Bioforsk. Data fra feltregistrering er lagt inn i GIS-basen, og utslipp av fosfor, nitrogen og organisk stoff er beregnet for 256 anlegg. Sammen med 465 anlegg som er hentet fra kommunens egne registre, utgjør dette 721 separate avløpsanlegg i Klepp kommune. Utslippsmengder er deretter summert for hver resipient. Årlig tilførsel fra spredt avløp til alle resipienter i Klepp er beregnet til 610 kg fosfor, 6623 kg nitrogen og 7646 kg organisk stoff. Det er også beregnet miljøindeks for anleggene. Høy miljøbelastning tilsvarer høy indeksverdi. Beregningen viser at ca 40% av anleggene har høy eller meget høy miljøindeks, og dette betyr et omfattende behov for oppgradering av mindre avløpsanlegg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;2(142) 2007
dc.subjectGeografiske informasjonssystemernb_NO
dc.subjectGeographical information systemsnb_NO
dc.subjectForurensingnb_NO
dc.subjectPollutionnb_NO
dc.titleWebGIS avløp for Kleppnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Miljøteknologi: 610nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Environmental engineering: 610nb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.issue142nb_NO
dc.identifier.cristin1551802
dc.relation.projectBioforsk: 21100296nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record