Recent Submissions

 • AR5 klassifikasjonssystem: Klassifikasjon av arealressurser 

  Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut (Håndbok fra Skog og landskap;1/2006, Report, 2006)
  AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem og kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, ...
 • Kartlegging med felt-PC. Dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC 

  Fadnes, Kjetil Damsberg (Håndbok fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007-02)
  Dette dokumentet skal tene som dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC, og omfatter forarbeid, feltarbeid og etterarbeid fram til ferdig base. Program og teknologi er i stadig utvikling, og ...
 • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 

  Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007-01)
  Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene ”Norsk Referansesystem for jordsmonn” og ”Seriedefinisjoner” utgjør den det skriftlige ...
 • Seriedefinisjoner. Vår 2007 

  Nyborg, Åge Arild (Håndbok fra Skog og landskap;05/2007, Research report, 2007)
 • Skader på skog. En håndbok i identifikasjon av skadegjørere. 2. reviderte utgave 

  Hylen, Gro; Krokene, Paal; Larsson, John Y.; Solheim, Halvor; Timmermann, Volkmar (Håndbok fra Skog og landskap;07/2007, Research report, 2007-04)
 • Norsk referansesystem for jordsmonn. Feltguide - jordsmonnkartlegging 

  Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (Håndbok fra Skog og landskap;04/2007, Research report, 2007)
  Denne feltguiden inneholder alle jordserier som er kartlagt av NIJOS fram til utgangen av 2005, og de fleste nye seriene som ble definert i 2006. Jordseriene utgjør det tredje nivået i et referansesystem for jordsmonn og ...
 • Forest damage. A guide to the identification of damage causes - Norwegian national list 

  Hylen, Gro; Krokene, Paal; Larsson, John Y.; Solheim, Halvor; Timmermann, Volkmar (Håndbok fra Skog og landskap;08/2007, Research report, 2007-04)
  The Norwegian Monitoring Programme for Forest Damage (OPS) has since its start registered damage to selected trees. The aim of the registrations has been to explain variations in crown density and crown colour. In answer ...
 • Markslagsklassifikasjon i Økonomisk Kartverk. 2007-utgåva 

  Bjørdal, Inge (Håndbok fra Skog og landskap;01/2007, Report, 2007-01)
  Markslagsinstruksen er hovuddokumetasjonen på arealklassifikasjonssystemet som er nytta i Økonomisk kartverk. Den inneheld ein komplett oversikt over alle markslagsklasser, definisjonar, prinsippa for klassifikasjonen og ...
 • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2008 

  Fadnes, Kjetil Damsberg; Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;01/2008, Book, 2008-01)
  Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene "Norsk Referansesystem for jordsmonn" og "Seriedefinisjoner" utgjør den det skriftlige ...
 • Norsk referansesystem for jordsmonn. Feltguide - jordsmonnkartlegging 

  Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (Håndbok fra Skog og landskap;04/2008, Others, 2008)
  Denne feltguiden inneholder alle jordserier som er kartlagt av NIJOS fram til utgangen av 2006, og de fleste nye seriene som ble definert i 2007. Jordseriene utgjør det tredje nivået i et referansesystem for jordsmonn og ...
 • Kartlegging med felt-PC. Dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC 

  Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;02/2008, Others, 2008)
  Dette dokumentet skal tene som dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC, og omfatter forarbeid, feltarbeid og etterarbeid fram til ferdig base. Program og teknologi er i stadig utvikling, og ...
 • Seriedefinisjoner. Vår 2008 

  Nyborg, Åge Arild (Håndbok fra Skog og landskap;03/2008, Others, 2008)