Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUhlen, Gotfred
dc.date.accessioned2018-02-28T12:01:53Z
dc.date.available2018-02-28T12:01:53Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487675
dc.description.abstractDen forsurende virkning på jorda ved bruk av norsk fullgjødsel synes, vurdert ut fra forskjellige beregningsmåter, å være av størrelsseorden 1 kg CaO pr. kg tilført N. Den varierende skjebne tilført N kan ha i jorda, omfang av f.eks. denitrifikasjon og Nassimilasjon, gjør slike beregninger usikre. Vurdert ut fra forandringer i jordanalysetall, basemetning, synes kalkbelastningen av fullgjødsel å ha vært noe mindre enn 1 kg CaO /kg N i norske forsøk i eng, så vel som i svenske forsøk i korn (0,5-1 kg CaO/kg N). Årlig gjødsling med superfosfat har ikke forandret jordas pH i norske langvarige forsøk ( 30-50 år). Videre har 10 og 20 år med halmnedpløying vært helt uten virkning på pH i de uttatte jordprøver.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherDet Norske Jord- og Myrselskapnb_NO
dc.subjectGjødslingnb_NO
dc.subjectKalkingnb_NO
dc.subjectFosfatnb_NO
dc.subjectPløyingnb_NO
dc.subjectHalmnb_NO
dc.titleVirkningen av fullgjødsel, superfosfat og halmnedpløying på behovet for kalkingnb_NO
dc.title.alternativeThe effect of complex NPK fertilizers, superphosphate and of ploughed in straw upon the lime requirement.nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Jordfag: 913nb_NO
dc.source.pagenumber20-29nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalJord og Myrnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel