Show simple item record

dc.contributor.authorLåg, J.
dc.date.accessioned2018-02-28T12:26:05Z
dc.date.available2018-02-28T12:26:05Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487691
dc.description.abstractI perioden 1921-1977 er det i Norge årlig nydyrka gjennomsnittlig vel 60 000 dekar. Det er gjort mange forsøk på å tallfeste størrelsen av arealet av udyrka mark som kan egne seg for oppdyrking. Oppgavene varierer sterkt, bl.a. avhengig av utgangspunktet for vurderingen. Det synes å være mulighet for å kunne nydyrke et areal av noenlunde samme størrelsesorden som det kulturjordarealet vi har nå. En forholdsvis stor del av det framtidige nydyrkingsarealet er myr. Problemer i forbindelse med jordsvinn og sammensynk.ing av torvmasse må derfor tillegges stor vekt. Tendenser i retning av synkende sommertemperatur bør medføre varsomhet med hensyn til dyrking i særlig ugunstige klimaområder. Et par forholdsvis grundige sammenstillinger over verdens arealressurser synes å vise at framtidige nydyrkingsmuligheter skulle være vel så store som de nå kultiverte arealene. Når størrelsen av framtidas arealer av kulturjord skal vurderes, må en være klar over at jorderosjon og nedbygging stadig tærer på disse ressursene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherDet Norske Jord- og Myrselskapnb_NO
dc.subjectNydyrkingnb_NO
dc.subjectArealplanleggingnb_NO
dc.titleArealer til nydyrkingnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Jordfag: 913nb_NO
dc.source.pagenumber66-71nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalJord og Myrnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record