Show simple item record

dc.contributor.authorØdelien, M.
dc.contributor.authorSelmer-Olsen, A. R.
dc.contributor.authorLie, Ole
dc.date.accessioned2018-03-02T20:43:56Z
dc.date.available2018-03-02T20:43:56Z
dc.date.issued1980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2488422
dc.description.abstractEn mindre del av et stort dyrket myrareal på eiendommen Vivang, Våler i Solør, har uvanlig jernrik torv. Her har havre hatt god vegetativ vekst, men meget dårlig kjerneutvikling (5,10). Det siste har vist seg å skyldes molybdenmangel, som særlig må antas å ha årsakssammenheng med det store jerninnholdet i torva. I denne artikkelen er arealet med molybdenmangel kalt A og et tilgrensende areal uten synlige tegn til slik mangel B. Tabellene 1-3 viser kjemiske analyseresultater for torv fra 3 profiler på A og ett på B. Torv fra A har ekstremt stort Fe-innhold opp til 71 tonn/ dekar i et ca. 0,75 m torvlag og 37 tonn i et ca. 0,1 m tykt sjikt under plogsjiktet. Det store Fe-innholdet må skrive seg fra forekomster av Fe-rike gabbroide bergarter og Fe-rike sandavsetninger i omgivelsene. […]nb_NO
dc.publisherDet Norske Jord- og Myrselskapnb_NO
dc.subjectJernnb_NO
dc.subjectMyrdyrkingnb_NO
dc.titleTransport og akkumulering av jern i profiler av et dyrket myrarealnb_NO
dc.title.alternativeIran transport and accumulation in profiles of a cuitivated peat land areanb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Jordfag: 913nb_NO
dc.source.pagenumber106-119nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.journalJord og Myrnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record