Show simple item record

dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.date.accessioned2018-03-09T11:12:04Z
dc.date.available2018-03-09T11:12:04Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2489762
dc.description.abstractGeomedisinsk forskning utgjør et interessant nytt bruksområde for geokjemiske kart. Innen humanmedisinen er viktige sykdomsgrupper som hjerte-kar-sykdommer og kreft av spesiell interesse i denne sammenheng fordi mange av undergruppene i disse hovedkategorier opptrer i systematiske geografiske mønstre, uten at sykdomsårsakene er fullstendig kjent. Ved sammenligning mellom geokjemiske og epidemiologiske data kan det avdekkes samvariasjoner, men anvendelse av klassiske statistiske metoder i denne sammenheng er problemfylt. De geokjemiske miljøfaktorer kan virke synergistisk eller antagonistisk i samspillet med kjente sykdomsårsaker. Studier av geokjemiske samvariasjoner kan føre til hypotesedannelse, men er lite egnet til å teste hypoteser. Slike studier krever data der feilen er fordelt geografisk på en tilfeldig måte. Dette forutsetter at alle geokjemiske prøver er analysert i tilfeldig rekkefølge. Det hevdes ofte at studier av geomedisinsk samvariasjon er lite fruktbar innenfor humanmedisinen, fordi menneskenes ernæring i vår tid er av meget variert opprinnelse. Flere momenter kan hevdes mot denne innvendig: Mye av maten vi spiser er produsert lokalt når vi tar i betraktning de arealenheter det her er tale om. Drikkevannet er av lokal opprinnelse og avspeiler det geokjemiske miljø uavhengig av andre næringsmidler. Endel av miljøvirkningen på mennesker skjer som radioaktiv stråling og ved direkte inntak av støv og jordpartikler gjennom luftveier og fordøyelseskanal. Det er også muligheter for at det kan eksistere meget kompliserte, ikke forutsigbare årsakssammenhenger mellom sykdom og miljø.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherDet Norske Jord- og Myrselskapnb_NO
dc.subjectGeokjemisk kartleggingnb_NO
dc.subjectGeomedisinnb_NO
dc.titleBruk av geokjemiske kart i sykdomsforskningnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Jordfag: 913nb_NO
dc.source.pagenumber226-238nb_NO
dc.source.volume9nb_NO
dc.source.journalJord og Myrnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record