Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjesbu, Erland
dc.contributor.authorSjelmo, Otto
dc.coverage.spatialNorge, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2018-04-16T12:23:53Z
dc.date.available2018-04-16T12:23:53Z
dc.date.created2018-04-12T14:56:09Z
dc.date.issued2007-06
dc.identifier.isbn978-82-7077-683-2
dc.identifier.issn0805-9691
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2494264
dc.description.abstractDette notatet presenterer beregninger av omsetning, verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Møre og Romsdal på kommunenivå. Videre har det vært en målsetting å tilpasse beregningsmodellen som tidligere er benyttet på andre fylker, til Møre og Romsdal, slik at den kan benyttes til å oppdatere tallene i framtida. Modellen kan også brukes til å vurdere konsekvenser av framtidige endringer i landbrukets rammevilkår både på kommune- og fylkesnivå. Omsetning omfatter både markedsinntekter og produksjonstilskudd. Når ikke annet er sagt, er verdiskaping i dette arbeidet beregnet som nettoprodukt, det vil si den resten som er igjen til betaling for innsatt arbeidskraft og rentekrav på all kapital. Dette tilsvarer vederlag til arbeid og kapital. I nasjonalregnskapet benyttes også bruttoprodukt som verdiskapingsmål. I bruttoproduktet er verdien av kapitalslitet med som en del av verdiskapingen, i tillegg til vederlaget til arbeid og kapital. I beregningene er antall bruk (jordbruksbedrifter) med forskjellige driftsformer hentet fra SLFs tilskuddsstatistikk, mens omsetning, verdiskaping og sysselsetting per bruk er beregnet ut fra NILFs driftsgranskinger. Modellen og beregningene inkluderer tall fra produksjon av tradisjonelle jord- og hagebruksråvarer som melk, kjøtt, ull, egg, korn, oljefrø, erter, frukt, bær, poteter, grønnsaker og blomster. […]nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskningnb_NO
dc.relation.ispartofNotat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.)
dc.relation.ispartofseriesNILF Notat;2007-10
dc.subjectOmsetningnb_NO
dc.subjectTurnovernb_NO
dc.subjectSysselsettingnb_NO
dc.subjectEmploymentnb_NO
dc.subjectVerdiskapingnb_NO
dc.subjectValue createionnb_NO
dc.titleVerdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Møre og Romsdalnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Økonomi: 210nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.source.issue10nb_NO
dc.identifier.cristin1579034
dc.relation.projectNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: A897nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel