Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Lars Øystein
dc.date.accessioned2018-06-12T11:19:12Z
dc.date.available2018-06-12T11:19:12Z
dc.date.issued2012-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501271
dc.description.abstractI henhold til Matkjedeutvalgets mandat, har dette notatet hatt til formål å se på omstillings‐ og innovasjonsevne i verdikjeden for mat, med følgende tre delmål: • FoU innsats i matindustrien og myndighetenes bidrag til innovasjon og omstilling • Samarbeid og konkurranse i verdikjeden, konsekvens for risikofordeling knyttet til innovasjon • Dagligvarehandelens påvirkning på innovasjon og produktutvikling. Notatet har hatt som formål å fremme problemstillinger knyttet til innovasjonsutfordringer i verdikjeden for mat, og hvordan styrkeforholdet i verdikjeden kan påvirke innovasjon og risiko. Notatet gir en oversikt over noen sentrale innovasjonstrender og myndighetenes og næringens tiltak for økt bruk av forskning og innovasjon i sektoren. Videre gis det en oversikt over risiko knyttet til verdikjedestruktur og innovasjon. Notatet er ment som et utgangspunkt for videre diskusjon om hvordan styrkeforhold i verdikjede og risikofordeling påvirker innovasjon, og i neste omgang hva slags effekt dette vil få for forbruker. Notatet har hatt et budsjett på 50 timer. Innenfor rammen av tildelte ressurser har vi har ikke hatt anledning til å gå i detalj på utviklingen i de enkelte sektorer, men viser til noen utviklingstrekk det kan være interessant å undersøke nærmere. Kilder som benyttes er i hovedsak offentlig tilgjengelige rapporter. […]nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskningnb_NO
dc.titleOmstillings‐ og innovasjonsevne i verdikjeden for matnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.source.issue2nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record