Show simple item record

dc.contributor.authorMolteberg, Bjørn
dc.contributor.authorEnger, Frank
dc.date.accessioned2018-08-06T10:28:45Z
dc.date.available2018-08-06T10:28:45Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-00073-0
dc.identifier.issn0809-8662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507485
dc.description.abstractGras til grøntanlegg har tidligere vært en del av den offisielle verdiprøvingen av plantesorter her i landet. Det har vært en forvaltningsoppgave som Bioforsk Øst Apelsvoll (tidligere Planteforsk Apelsvoll forskingssenter) har gjennomført på oppdrag fra og etter retningslinjer gitt av Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) (www.mattilsynet.no). Fra og med 1. november 2004 ble det norske regelverket endret i overensstemmelse med direktivene i EØS-avtalen og ESA (EFTAs overvåkingsorgan). Endringen førte til at det nå ikke lenger stilles krav om verdiprøving av grassorter som ikke er beregnet til bruk som fôrvekster, dvs. for grassorter kun til bruk i grøntanlegg. Mattilsynet har derfor vedtatt å avvikle den offisielle verdiprøvingen av gras til grøntanlegg, men vil foreløpig opprettholde sortslisten for disse sortene. I 2003 ble det startet en ny 4-årig forsøksserie i verdiprøving av gras til grøntanlegg. I enighet mellom Bioforsk og Mattilsynet ble det imidlertidig vedtatt at denne prøvingen skulle delvis gå som planlagt ut 2006, til tross for total fjerning av krav om verdiprøving av gras til grøntanlegg i regelverket. Denne ”reduserte” prøvingen i gras til grøntanlegg fra 2003-2006 blir derfor den siste prøvingen i offentlig regi, men blir erstattet av ei fellesnordisk veiledningsprøving (www.scanturf.org). Hovedmålet med den offisielle verdiprøvingen har vært å framskaffe forsøksresultater som skulle danne grunnlaget for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Behov for resultater og anbefalinger fra verdiprøvingen 2003-2006 vil etter de nye reglene, som nevnt ovenfor, ikke lenger være nødvendig for sortslisteopptak. Alle DUS-testete sorter fra denne prøvingen vil komme på listen, hvis ønskelig fra sortseier. Som en avslutning på prøvingen og forsøksserien velges det likevel å presentere forsøksresultatene fra de ulike åra. Her blir resultatene fra 2. plen- og grasbakkeår 2005 presentert, men kun i tabellform.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofseriesBioforsk FOKUS;1(9) 2006
dc.titleOffisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 2003-2006. Resultater fra 2. plen- og grasbakkeår 2005nb_NO
dc.title.alternativeThe official variety testing in amenity grass 2003-2006. Results from the 2. registration year in turf grasses and the extensive grassland 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.source.volume1nb_NO
dc.source.issue9nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record