Nye registreringer

 • Naturlig spredning av utenlandske treslag 

  Nygaard, Per Holm; Skre, Oddvar; Brean, Roald (Oppdragsrapport fra Norsk institutt for skogforskning;19/99, Research report, 1999-12-13)
  Prosjektet har hatt som formål å kartlegge i hvilken grad utenlandske treslag samt gran sprer seg i områder med treslagsskifte eller i skogreisningsstrøk. Størst spredningsintensitet målt som antall planter per dekar, ble ...
 • Produksjon i norsk eikeskog 

  Tveite, Bjørn (Research report, 2004-09)
 • Barkfunksjon for sagtømmer av gran og furu til bruk i hogstmaskiner 

  Nybakk, Erlend; Steffenrem, Arne (Oppdragsrapport fra Norsk institutt for skogforskning;;2/05, Research report, 2005-05-14)
  Barkfunksjonene som benyttes i hogstmaskinene i dag, ble laget for fratrekk av barkvolum ved oppgjørsmåling på sagbrukene. De var ikke tiltenkt brukt til aptering av tømmerstokken ved kappeprosessen på hogstmaskiner. Likevel ...