Norsk viltskadesenter er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med konfliktområdet vilt – næringsutøvelse, spesielt innen landbruks- og reindriftsnæringen.

Recent Submissions