• Area frame survey of land resources – AR18×18system description 

   Strand, Geir-Harald; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;3/06, Research report, 2006-02-22)
   AR18×18 is an area frame survey of land resources in Norway, methodologically linked to the Lucas survey carried out by Eurostat. The method has been adapted to Norwegian conditions. Data accessible through existing mapping ...
  • CORINE Land Cover 2000. The Norwegian CLC2000 project 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;10/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC2000 was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2008 and was produced from existing ...
  • CORINE Land Cover 2006. The Norwegian CLC2006 project 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;11/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC for the reference year 2006 (CLC2006) was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2009 ...
  • CORINE Land Cover. Norges bidrag til et samordnet arealdekkekart for Europa 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;03/2011, Research report, 2011)
   CORINE Land Cover (CLC) er en sammenstilling av nasjonale arealdekkekart som til sammen utgjør et sømløst arealdekkekart for Europa. Kartet er laget i henhold til standardiserte krav til geometri og nomenklatur. CLC2000 ...
  • Framework for reporting under article 3.3 and 3.4 of the Kyoto protocol 

   Strand, Geir-Harald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;1-2006, Research report, 2006)
   This report describes a methodology for Norwegian reporting under Article 3.3 and Article 3.4 (if elected) of the Kyoto protocol. The proposal is to report Afforestation/Reforestation (AR) and Deforestation (D) under Article ...
  • Nasjonalt arealdekke - Delprosjekt III 

   Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;27/03, Research report, 2003-10)
   Dokumentet utgjør rapporten fra delprosjekt III i prosjektet Nasjonalt arealdekke. Delprosjektet skal med bakgrunn i rapportene fra delprosjekt I (klassifikasjonssystem) og delprosjekt II (metoder) beskrive hvordan etablering, ...
  • Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) 

   Gjertsen, Arnt Kristian; Stokland, Jogeir Nicolai; Jansen, Ivar; Schøning, P.; Strøm, G.D. (NIJOS-rapport;03/2004, Research report, 2004-12-23)
   Rapporten inneholder et forslag til et system for å klassifisere arealdekke. Arealdekke er definert som det bio-fysiske dekket av landjorda. Et overordnet prinsipp for beskrivelse av arealdekke er å karakterisere fysiognomi ...