• Husdyrbeite i barskog 

      Larsson, John Y.; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;9/2000, Research report, 2000-05-11)
      Rapporten beskriver forekomst og produksjon av beiteplanter i vegetasjonstyper i barskog. Den presenterer en oversikt over beiteverdien til ulike vegetasjonstyper. Som grunnlag er det innhenta 128 artslister fra hogstflater ...