• Skogsmaskinentreprenører 4/5 – Arbeidsmiljø og HMS 

      Skagestad, Eva; Vennesland, Birger (Journal article, 2015)
      I vår næring med mye alenearbeid, håndtering av store maskiner og farlige arbeidsoperasjoner, er arbeidsmiljø, risikovurdering og sikkerhet noe de fleste tar på alvor. Og det er jo nettopp dette som er helse, miljø og ...