• Kunnskapsbehov i økologisk landbruk 

   Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Hykkerud, Anne Linn; Stubhaug, Erling; Milford, Anna Birgitte; Havstad, Lars T.; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO Rapport;3(118) 2017, Research report, 2017-11-06)
   Forbruket av økologisk mat har økt jevnt i Norge fra 2011 til 2016, mens det økologiske arealet har blitt redusert i samme periode. NIBIO som er en viktig leverandør for kunnskap om økologisk landbruk fikk i Statsbudsjettet ...
  • Utnyttelse av utrangerte verpehøner til fôr 

   Adler, Steffen Andreas; Løes, Anne-Kristin (NIBIO RAPPORT;4(31) 2018, Research report, 2018-03-07)
   Utrangerte verpehøner utnyttes i dag i liten grad til mat eller fôr. Størsteparten av denne ressursen, som kunne vært en råvare for framstilling av ingredienser til fôr, blir destruert. Denne rapporten gjennomgår gjeldende ...
  • Økologisk mjølkeproduksjon uten kraftfôr 

   Adler, Steffen Andreas; Ebbesvik, Martha; Hansen, Sissel; Granås, Rune; Lindås, Anitra; Steinshamn, Håvard (NIBIO RAPPORT;4(41) 2018, Research report, 2018-03-21)
   Det er økende interesse hos forbrukere for mjølk og mjølkeprodukt som er produsert uten bruk av kraftfôr med bare beite og konservert gras i fôrrasjonen. Rørosmeieriet AS, som foredler økologisk produsert mjølk, er interessert ...