• Kvalitetshåndbok for biogassanlegg 

      Sæbø, Arne; Barstad Njærheim, Borghild; Aasen, Roald (NIBIO Rapport;4(114) 2018, Research report, 2018-12)
      Rapporten viser hvordan strømmen av biomasse av husdyrgjødsel går fra bonde til biogassanlegg og hvordan næringsstoffene ivaretas fram til ferdig hygienisert biorest. Selve biogassproduksjonen er bare i liten grad berørt ...