• Nutrition and fertilizer application to apple trees - a review 

      Licina, Vlado; Krogstad, Tore; Simić, Aleksandar; Akšić, Milica Fotirić; Meland, Mekjell (NIBIO-rapport;7(59) 2021, Research report, 2021-03)
      Denne rapporten gjev eit litteraturoversyn ved ulike sider av næringsopptaket av ulike mineral og tilførsel til epletre. Det er omtalt dei fysiologiske sidene av næringsopptaket hjå grunnstammer og sjølve sorten, transporten ...