• Klimatiltak for å redusere klimagassutslipp fra drenert organisk jordbruksjord 

      Weldon, Simon; Fadnes, Kjetil Damsberg; Kvifte, Åsmund Mikalsen; Hobrak, Katharina Therese; Takriti, Mounir; Zhao, Junbin (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
      Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Miljødirektoratet. Den gir en oversikt over kunnskapsgrunnlag for mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra drenert organisk jordbruksjord i Norge, både ved restaurering ...