• Aksjon pærebrann 2019 Rapport om overvåking, kartlegging og bekjempelse av pærebrann. Et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO 

   Melbøe, Nils S.; Sletten, Arild; Talgø, Venche; Perminow, Juliana; Skog, Tor-Einar (NIBIO Rapport;6(62) 2020, Research report, 2020-04)
   ” Aksjon pærebrann” ble etter den første påvisning av pærebrann i Norge i 1986 opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon for Bioteknologi og Plantehelse). ...
  • Aksjon pærebrann 2020 Rapport om overvåking, kartlegging og bekjempelse av pærebrann. Et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO 

   Melbøe, Nils S.; Sletten, Arild; Talgø, Venche; Perminow, Juliana; Skog, Tor-Einar (NIBIO-rapport;7(31) 2021, Research report, 2021-03)
   ”Aksjon pærebrann” ble etter den første påvisning av pærebrann i Norge i 1986 opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon for Bioteknologi og Plantehelse). ...
  • Aksjon pærebrann 2021 - Rapport om overvåking, kartlegging og bekjempelse av pærebrann. Et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO 

   Melbøe, Nils S.; Sletten, Arild; Talgø, Venche; Perminow, Juliana; Skog, Tor-Einar (NIBIO-rapport;8(89) 2022, Research report, 2022-05)
   Aksjon pærebrann” ble etter den første påvisning av pærebrann i Norge i 1986 opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon for Bioteknologi og Plantehelse). ...
  • Analyse for Phytophthora i jordprøver fra nyplantede bytrær i Oslo 2022 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   I Oslo-området er det oppdaget mye skader av Phytophthora på trær. Phytophthora er en slekt med fremmede, invaderende planteskadegjørere som angriper og ødelegger røttene til tre- og urteaktige planter. Phytophthora spres ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2016 Soppmidler 

   Strømeng, Gunn Mari; Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Petterson, Martin; Stensvand, Arne; Talgø, Venche (NIBIO Rapport;2(155) 2016, Research report, 2017-01-17)
  • Biologisk veiledningsprøving 2019. Sopp og skadedyrmidler 

   Eikemo, Håvard; Sundbye, Anette; Asalf, Belachew; Erdal, Magnhild Sekse; Ficke, Andrea; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Talgø, Venche; Trandem, Nina; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;6(23) 2020, Research report, 2020-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og solbær. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot kålmøll i kinakål. I tillegg er det ...
  • Importkontroll av grøntanleggs- og hageplanter til Norge – resultater fra STOPPest prosjektet i 2021 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   STOPPest-prosjektet har som mål å få frem ny kunnskap om rollene til ulike aktører innen dagens plantehelsesystem for å minimere biologisk risiko. En av arbeidspakkene i prosjektet fokuserer på de fysiske kontrollene som ...
  • Jordtrøtthet i eple - forskjell mellom økologiske og konvensjonelle hager? 

   Magnusson, Christer; Krogstad, Tore; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Huseby, Stine; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Talgø, Venche; Tangvik, Marte Persdatter; Hatleli, Liv (NIBIO Rapport;6(58) 2020, Research report, 2020-04)
   Formålet med forprosjektet VitalEPLEJORD var å studere potensielle årsaker til jordtrøtthet i epleproduksjonen, et fenomen som kan oppstå dersom det ikke praktiseres vekstskifte. Jordprøver fra 10 bruk (fem med økologisk ...
  • Kartlegging av bakteriesykdom (Pseudomonas syringae) på selje (Salix caprea) i Norge 

   Perminow, Juliana; Talgø, Venche (NIBIO Rapport;2(33), Research report, 2016)
   Pseudomonas syringae was isolated from symptomatous goat willow trees (and some other tree species) from different locations in Norway. The isolates were characterized by different methods and their pathogenicity proven ...
  • Kartlegging av Phytophthora i Bymiljøetatens planteskole i Oslo 2019 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-07)
   I Bymiljøetatens planteskole i Oslo ble det i 2019 påvist fem Phytophthora-arter; P. cryptogea, P. gonapodyides, P. lacustris, P. rosaecearum and P. uniformis. På svartor (Alnus glutinosa) med typiske Phytophthora-symptomer ...
  • Kartlegging av Phytophthora i bøkeskogen i Larvik i 2018 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO Rapport;5(63) 2019, Research report, 2019-05)
   I 2011 vart symptom på angrep av Phytophthora på bøk (Fagus sylvatica) i bøkeskogen i Larvik oppdaga for fyrste gong. Skadegjeraren vart identifisert til Phytophthora cambivora. I tillegg vart det funne andre Phytophthora-artar ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs Akerselva ved Bjølsen 2021 Phytophthora survey along Akerselva at Bjølsen in Oslo 2021 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO-rapport;7(197) 2021, Research report, 2021-12)
   Phytophthora er en organismeslekt med mange fremmede, invaderende planteskadegjørere som kan føre til store skader på både tre- og urteaktige planter. De fleste Phytophthora er jordboende arter som angriper plantenes røtter ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs E6 mellom Værnes og Ranheim 2021 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO-rapport;7(169) 2021, Research report, 2021-11)
   Phytophthora er en slekt med mange fremmede, invaderende planteskadegjørere som kan føre til store skader på både tre- og urteaktige planter. De fleste Phytophthora er jordboende og vannelskende arter som angriper plantenes ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs Lommedalselva 2020 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO-rapport;6(154) 2020, Research report, 2020-12)
   En kartlegging av Phytophthora-forekomst langs Lommedalselva (også kalt Lomma) i Bærum kommune ble gjennomført i 2020. Tre Phytophthora-arter ble påvist i jordprøver fra 12 av 14 prøvepunkter; Phytophthora cambivora, P. ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs Makrellbekken i Oslo i 2020 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO-rapport;6(155) 2020, Research report, 2020-12)
   Langs Makrellbekken i Oslo vokser en frodig løvskog. Mange trær er imidlertid sjuke med blødende sår i barken og døde grener i krona som er typiske symtomer på skadegjøreren Phytophthora. I 2020 ble en kartlegging av ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs ny E18 trasé mellom Retvet og Vinterbro 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO rapport;6(139) 2020, Research report, 2020-11)
   En kartlegging av Phytophthora langs den planlagte nye E18 Retvet-Vinterbro traséen ble gjennomført i 2020. Undersøkelsen bygget delvis videre på en visuell inspeksjon av et mindre område i 2019 der det ble oppdaget ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs Sørkedalsvassdraget 2019 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO Rapport;6(37) 2020, Research report, 2020-03)
   In a survey in the vally of Sørkedalen in Oslo in 2019, four Phytophthora species were detected from water/mud/leaves in the main waterways; P. gonapodyides, P. lacustris, P. plurivora and Phytophthora taxon raspberry. The ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs vassdrag i Oslo kommune 2021 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO rapport;7(207) 2021, Research report, 2021-12)
   Phytophthora er en slekt med mange fremmede, invaderende planteskadegjørere som kan føre til store skader på både tre- og urteaktige planter. De fleste Phytophthora-arter er jordboende og angriper plantenes røtter og ...
  • Kartlegging av Phytophthora og nematoder langs E39 mellom Staurset og Stormyra 2022 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Haukeland, Solveig; Vennatrø, Marit Skuterud; Talgø, Venche (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Phytophthora- og nematode-forekomst ble kartlagt langs E39 mellom Staurset og Stormyra i Heim kommune (Trøndelag) i september 2022 i forbindelse med planlagt utvidelse av veien, samt langs foreslått ny vegtrasé som krever ...
  • Kartlegging av Phytophthora-arter i Åkersvika naturreservat 

   Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Ørstad, Kari; Talgø, Venche (Research report, 2015)