• Basiskartlegging av utvalgte verneområder i Nordland, 2021 

   Carlsen, Thomas; Hinderaker, Sven Emil; Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål; Arnesen, Geir; Tandstad, Hilde R. (NIBIO-rapport;8(15) 2022, Research report, 2022-02)
   NIBIO har i samarbeid med Sállir Natur AS kartlagt fem verneområder i Nordland i 2021 etter kartleggingsmetodikken Natur i Norge (NiN). Rapporten oppsummerer forhold som kommer dårlig frem i kartobjekter og egenskapsdata ...
  • NiN-basiskartlegging av utvalgte verneområder i Nordland, 2022 

   Carlsen, Thomas; Hinderaker, Sven Emil; Paulsen, Thorstein; Ombler, Eric; Tandstad, Hilde R.; Plathe, Elin; Holm, Hildur S.; Bystedt, Sara; Fjeld, Håkon Brandt; Kristiansen, Gunnar (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   NIBIO har i samarbeid med Sállir Natur AS og Natur og Samfunn AS kartlagt naturtyper og arter i fem verneområder i Nordland i 2022 etter kartleggingsmetodikken Natur i Norge (NiN). Rapporten oppsummerer forhold som kommer ...
  • Skjøtselsplan for Laukvika, Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke – oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype 

   Elverland, Ellen; Tandstad, Hilde R. (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. På oppdrag for Statsforvalteren i Troms og ...