• Jordtrøtthet i eple - forskjell mellom økologiske og konvensjonelle hager? 

   Magnusson, Christer; Krogstad, Tore; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Huseby, Stine; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Talgø, Venche; Tangvik, Marte Persdatter; Hatleli, Liv (NIBIO Rapport;6(58) 2020, Research report, 2020-04)
   Formålet med forprosjektet VitalEPLEJORD var å studere potensielle årsaker til jordtrøtthet i epleproduksjonen, et fenomen som kan oppstå dersom det ikke praktiseres vekstskifte. Jordprøver fra 10 bruk (fem med økologisk ...
  • Kartlegging av frittlevende nematoder i potet, grønnsaker, jordbær og korn 

   Holgado, Ricardo; Magnusson, Christer; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Tangvik, Marte Persdatter (NIBIO RAPPORT;4(42) 2018, Research report, 2018-04-09)
   Free-living plant-parasitic nematodes (free-living PPN) appear to be an increasing problem in Norwegian agriculture and their efficient management is required. Methods of efficient nematode management have been sought for ...
  • Monitoring pinewood nematode - Bursaphelenchus xylophilus IN NORWAY 2019 

   Magnusson, Christer; Hietala, Ari Mikko; Hansen, Per; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Tangvik, Marte Persdatter; Hellal, Ben Z (NIBIO-rapport;6(141) 2020, Research report, 2020-12)
   I 2019 års kartlegging av furuvednematoden Bursaphelenchus xylophilus i Norge ble 400 prøver tatt fra hogstavfall og vindfall av Pinus sylvestris L. med angrep av furubukk Monochamus spp. Prøvene ble tatt ut i Akershus, ...
  • Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022 

   Hietala, Ari Mikko; Gohli, Jostein; Antzée-Hyllseth, Henrik; Kvamme, Torstein; Tangvik, Marte Persdatter; Haukeland, Solveig; Schaller, Birgit; Rasmussen, Irene; Justad, Tor Arne; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Magnusson, Christer (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet i 2022 omfattet undersøkelse for tilstedeværelse av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i hogstavfall fra furu og i furubukker av slekten Monochamus. I OK-programmets delaktivitet som omfattet ...
  • Årsrapport for OK-program Furuvednematode og Monochamus 2021 

   Hietala, Ari Mikko; Kvamme, Torstein; Haukeland, Solveig; Tangvik, Marte Persdatter; Magnusson, Christer; Schaller, Birgit; Gohli, Jostein; Antzée-Hyllseth, Henrik; Jusland, Tor Arne; Heggem, Eva Solbjørg Flo (NIBIO-rapport;8(40) 2022, Research report, 2022-03)
   I første del av oppdragsprosjekt fra Mattilsynet om overvåking furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge i 2021, ble det tatt 400 flisprøver fra hogstavfall og vindfall av furu (Pinus sylvestris) som hadde tegn ...