• Trebasert karbonlagring i bygningsmasse 

      Alfredsen, Gry; Sandland, Knut Magnar; Tellnes, Lars Gunnar; Selvig, Eivind (NIBIO rapport;6(148) 2020, Research report, 2020-11)
      Råstoff fra skog er en viktig brikke for det grønne skiftet i Norge. Trebaserte bygningsmaterialer edfører som hovedregel lave utslipp i produksjonen og bidrar dessuten til lagring av karbon i et byggs levetid. Hvis ...