• Kartlegging av forskning på reindriftsområdet – kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov 

      Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Kapfer, Jutta; Wagner, Gabriela; Bjørn, Tor-Arne; Smuk, Stig Rune; Ystad, Eystein; Tenge, Ingrid (NIBIO-rapport;7(187) 2021, Research report, 2021-12)
      På oppdrag av Landbruks- og matdepartementet, har NIBIO gjort en vurdering av forskningen på fire fagområder i reindriften; 1) Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere oppnåelsen av bærekraften i reindriften, 2) Klimaendringenes ...