• Evaluering av Areal- og kulturlandskapstilskuddet 

      Tenge, Ingrid M. (NIBIO Rapport;2(150) 2016, Research report, 2016-12-20)
      Dette er en evaluering av Areal- og kulturlandskapstilskuddet hvor en også går igjennom ord- ningene i EU og Sveits. Rapporten beskriver indikatorer på måloppnåelse. Den lister også opp alternative innretninger som kan vurderes.