• Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk øl 

      Eltun, Ragnar; Åssveen, Mauritz; Thomsen, Mette (NIBIO Rapport;4(164) 2018, Research report, 2018-12-17)
      Det er en rivende utviking i produksjon av spesial øl i Norge og etterspørselen etter norske råvarer - malt, humle og urter - er økende. Prosjektet har vist at en kan produsere malt med god kvalitet i Norge, men sortsgenskaper ...