• Landskapsovervåking. Tabellsamling for Agder 2010 

   Stokstad, Grete (NIBIO-rapport;6(182) 2020, Research report, 2020-12)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Agder. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. Rapporten ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Buskerud, 2011 

   Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;4(106) 2018, Research report, 2018-09)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Buskerud. Det er samlet inn data om jordbruksarealet i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter buffersone. Rapporten ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Finnmark 2018 

   Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;6(91) 2020, Research report, 2020-06)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Finnmark. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Nordland 2015 

   Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;6(92) 2020, Research report, 2020-06)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra vervåkingsprogrammet 3Q for Nordland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Norge 

   Stokstad, Grete (NIBIO rapport;6(142) 2020, Research report, 2020-11)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Norge. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. Rapporten ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Vestfold og Telemark 2010 

   Stokstad, Grete (NIBIO rapport;6(176) 2020, Research report, 2020-12)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Vestfold og Telemark. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred ...
  • Plantesamfunn i beitemarker og brakklagte enger - observerte endringer over 10 år og betydningen for pollinerende insekter 

   Pedersen, Christian; Kapfer, Jutta; Sickel, Hanne (NIBIO-rapport;6(173) 2020, Research report, 2020-12)
   I denne rapporten presenteres resultater fra den systematiske overvåkingen av karplanter som er en del av det nasjonale programmet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap» (3Q). Vi identifiserte ...
  • Status og utvikling i jordbrukslandskapet på Vestlandet 

   Stokstad, Grete (NIBIO rapport;6(121) 2020, Research report, 2020-10)
   Rapporten dokumenterer status og endringer i jordbrukslandskapet innen Rogaland og Møre og Romsdal og innen de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. I tillegg til å presentere tall for fylker, er det brukt en ...