• Sunnhjort – Et merkeprosjekt for hjort på indre Sunnmøre - Sluttrapport 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO-rapport;6(57) 2020, Research report, 2020-04)
   kunnskap om hjortens arealbruk på indre Sunnmøre til grunnlag for hjorteforvaltningen i regionen. Rapporten tar også for seg påkjørsler av hjort i studieområdet og det er gjennomført analyser av risiko for påkjørsler. ...
  • Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark - Sluttrapport 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO Rapport;5 (66) 2019, Research report, 2019-06)
   Denne rapporten oppsummerer Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark (2015-2019). Prosjektets mål har vært å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet og i Telemark til grunnlag for ...