• Livsløpsanalyse (LCA) av dyrking av erter og åkerbønner i Norge 

      Korsæth, Audun; Roer, Anne-Grete (NIBIO Rapport;2(117) 2016, Research report, 2016-11-03)
      I dette studiet analyserte vi miljøeffekter av å produsere erter og åkerbønner i et korndominert vekstskifte på en gård ved Oslofjorden ved hjelp av livsløpsanalyse (LCA). Miljøeffekter av høsthvetedyrking (samme gård) ble ...