• Arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng. Pilot i Nordland og Trøndelag 2019 

      Johansen, Line; Carlsen, Thomas; Bele, Bolette; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve; Solbu, Erik Blystad; Sickel, Hanne; Vesterbukt, Per; Bär, Annette (NIBIO Rapport;5(163) 2019, Research report, 2019-12)
      Denne pilotstudien er gjennomført på oppdrag av Miljødirektoratet. Formålet har vært å teste ut og videreutvikle en overvåkningsmetodikk for semi-naturlig eng som ble publisert av NIBIO i 2017. Det var ønskelig at metodikken ...
    • Jordsmonnkartlegging – Beskrivelse av metoder for klassifisering og avgrensning av jordsmonn 

      Mathiesen, Henrik Forsberg; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri; Strand, Geir-Harald (NIBIO RAPPORT;4(12) 2018, Research report, 2018-03-01)
      NIBIO utfører kartlegging av jordsmonn på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Kartleggingen inngår i et langsiktig nasjonalt program som tar sikte på å dekke alt fulldyrka og overflatedyrka areal. Per 2017 er om ...
    • Jordsmonnstatistikk. Troms 

      Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport;2(149) 2016, Research report, 2016-12-22)
      This report presents soil statistics for agricultural land in the county of Troms. Soil data from the soil survey form the basis of the statistics. The survey was conducted according to standard procedures. The mapping is ...
    • Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2018 

      Trandem, Nina; Brurberg, May Bente; Fajardo, Marta Bosque; Eklo, Toril (NIBIO Rapport;5(44) 2019, Research report, 2019-04)
      Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) er den viktigste virusvektoren i jordbær på verdensbasis. Denne bladlusa er regulert som karanteneskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er aldri tidligere ...
    • Kartlegging av pærebrann, Erwinia amylovora, i importert plantemateriale av kjernefrukt 

      Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Skogen, Monica; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(47) 2017, Research report, 2017-06-09)
      Bakterien Erwinia amylovora kan gjøre stor skade på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Bakterien infiserer primært fruktblomstene, men kan også angripe nye blader og skudd. Sykdommen har hittil ikke blitt påvist i ...
    • Kartlegging av pærebrann, Erwinia amylovora, i norske frukthager. Sesong 2018 

      Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(32) 2019, Research report, 2019-02)
      Bakterien Erwinia amylovora kan gjøre stor skade på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Bakterien infiserer primært fruktblomstene, men kan også angripe nye blader og skudd. Sykdommen har hittil ikke blitt påvist i ...
    • Kartlegging av pærevisnesjuke 2016 

      Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;3(37) 2017, Research report, 2017-03-30)
      Pære-visnesjuke regnes som en av de mest alvorlige sjukdommene på pære. Dette er en karanteneskadegjører i Norge som ble påvist her i landet for første gang i 2015. I 2016 har det blitt gjenomført et OK-program for denne ...
    • Kartlegging av pærevisnesjuke 2016 og 2017 

      Blystad, Dag-Ragnar; Hatteland, Bjørn Arild; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;4(55) 2018, Research report, 2018-05-11)
      Pærevisnesjuke regnes som en av de mest alvorlige sjukdommene på pære. Pærevisnesjuke forårsakes av fytoplasma, små veggløse bakterier som lever i silvevet i planter Dette er en karanteneskadegjører i Norge som ble påvist ...
    • Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus - 2018 

      Johansen, Nina S; Eklo, Toril; Fajardo, Marta Bosque (NIBIO Rapport;5(40) 2019, Research report, 2019-04)
      I 2017 og 2018 gjennomførte Mattilsynet et OK-program for å kartlegge forekomsten av Thrips setosus i norske gartnerier med produksjon av hortensia og andre vertplanter for denne tripsarten. Det ble ikke gjort noen funn ...
    • Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018. Resultater fra OK-programmet. 

      Blystad, Dag-Ragnar; Spetz, Carl (NIBIO Rapport;5(51) 2019, Research report, 2019-05)
      Det ble sommeren 2017 og 2018 gjennomført et artleggingsprogram for å undersøke om plantemateriale av jordbær som var nylig importert, kunne være infisert av virus. Det ble tatt ut stikkprøver i jordbærfeltene hos utvalgte ...
    • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2015 

      Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;2(67) 2016, Research report, 2017-02-10)
      Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
    • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2016 

      Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(49) 2017, Research report, 2017-06-08)
      Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
    • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2018 

      Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(31) 2019, Research report, 2019-02)
      Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sykdommen har før denne ...
    • Kartlegging for heksekost i eple 2015-2016 

      Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;3(39) 2017, Research report, 2017-03-28)
      Det har vært overvåknings- og kartleggingsprogram (OK-program) for heksekost i eple hvert år siden 2011. Denne rapporten beskriver resultatene fra testing i OK-programmet for heksekost i eple i 2015 og 2016. I disse årene ...
    • Meloidogyne chitwoodi og M. fallax – Rapport for overvåkningsprogrammet Skadegjørere i potet 2020 

      Vennatrø, Marit Skuterud (NIBIO-rapport;7(52) 2021, Research report, 2021-10)
      Formålet med kartleggingsprogrammet «Skadegjørere i potet» er å få kunnskap om status med hensyn til forekomst av planteskadegjørerne lys ringråte (Clavibacter michigaensis spp.), mørk ringråte (Rastonia solancearum), ...
    • Monitoring pinewood nematode - Bursaphelenchus xylophilus IN NORWAY 2019 

      Magnusson, Christer; Hietala, Ari Mikko; Hansen, Per; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Tangvik, Marte Persdatter; Hellal, Ben Z (NIBIO-rapport;6(141) 2020, Research report, 2020-12)
      I 2019 års kartlegging av furuvednematoden Bursaphelenchus xylophilus i Norge ble 400 prøver tatt fra hogstavfall og vindfall av Pinus sylvestris L. med angrep av furubukk Monochamus spp. Prøvene ble tatt ut i Akershus, ...
    • Rapport for OK program Xylella fastidiosa. Sesong 2018. 

      Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(29) 2019, Research report, 2019-02)
      Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i Norge, men er ...
    • Rapport for OK-program mørk ringråte i importpotet. Sesong 2016 

      Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(46) 2017, Research report, 2017-06-08)
      Mørk ringråte er en karantenesykdom på potet og angriper også andre planter i søtvierfamilien. Den er forårsaket av bakterien Ralstonia solanacearum. Angrep av mørk ringråte fører til at potetplantens ledningsvev blir ...
    • Rapport for OK-program Xanthomonas arboricola pv pruni. Sesong 2015 

      Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;2(66) 2016, Research report, 2017-02-10)
      Bakterien Xanthomonas arboricola pv. pruni kan gi stor skade i planter av Prunus slekten, især plomme. Bakterien har ikke vært påvist i Norge før denne kartleggingen ble gjennomført. Målsettingen var å dokumentere status ...
    • Rapport OK-program: Skadegjørere i potet - 2019 Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax 

      Holgado, Ricardo; Rasmussen, Irene (NIBIO Rapport;6(53) 2020, Research report, 2020-03)
      Rotgall nematoder (Meloidogyne spp.) er globalt de mest skadelige nematodene, og forårsaker mer enn 10 % av avlingsreduksjonen på verdensbasis. M. arenaria, M. javanica, M. incognita og M. hapla er de viktigste artene. ...