• Økonomien i produksjon av slaktekylling 

      Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Wenstøp, Yujie Qi (NIBIO Rapport;5(88) 2019, Research report, 2019-10)
      Rapporten beskriver markedsutviklingen for fjørfekjøtt, og dette viser at engrosforbruket av fjørfekjøtt økte fra 10,0 til 18,5 kilo per innbygger fra 2002 til 2018. Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk ...