• Fagskole for lokal mat, videreforedling og matopplevelser 

      Høberg, Eva Narten; Forsmo, Rolf Jøran (NIBIO RAPPORT;3(58) 2017, Research report, 2017-07-06)
      Kompetansekravet for å svare på markedets forventninger knyttet til matproduksjon, foredling, tilberedning og servering, er sammensatt og sterkt tverrfaglig. Dette henger sammen med at forbrukerendringer de siste par tiår ...