• Skjøtselsplan for trua naturtyper på Søla, Vega kommune. Revidert 2019 

      Bär, Annette; Carlsen, Thomas (NIBIO Rapport;5(139)2019, Research report, 2019-11)
      Revidering av skjøtselsplanen for Søla i Vega kommune er utført på oppdrag av Vega verneområdestyre. Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for restaurering og skjøtsel av de trua naturtypene slåttemark, ...