• Naturindeks for Norge: Evaluering av indikatorer innen åpent lavland 

      Johansen, Line; Carlsen, Thomas; Hassel, Kristian; Kallioniemi, Eveliina; Staverløkk, Arnstein; Pedersen, Bård; Wehn, Sølvi (NIBIO Rapport;5(84) 2019, Research report, 2019-10)
      Formålet med Naturindeks for Norge er å gi en kortfattet beskrivelse av endringer og trender for biologisk mangfold. Naturindeksen for de ulike hovedøkosystemene ble i 2015 beregnet for hele landet samlet og for 5 landsdeler. ...